Tack och lov till Allsmäktige Gudkristen låt - Gud frälsade mig "Tack och lov till Allsmäktige Gud"

I

Vi har förts inför Gud.

Vi äter och dricker hans ord.

Den Helige Ande upplyser, vi förstår den sanning Gud talar.

Religionens ritualer,vi har kastat av oss dem, alla dessa bojor.

Ohämmade av regler, är våra hjärtan befriade.

Och vi är så lyckliga som man kan vara, och lever i Guds ljus,

lyckliga som kan man vara, och lever i Guds ljus.

Tack och lov till Allsmäktige Gud,

som uttrycker sanningen för hela mänskligheten.

Tack och lov till Allsmäktige Gud,

vi har en väg till förändring,

och vår vaga tro avtar.

Vi lovsjunger, åh.

II

Vi följer Gud nära, vi accepterar träning för riket.

Guds domar är som ett svärd,

avslöjar tankar som vi har.

Arrogans, själviskhet och falskhet är inte dolda.

Först då ser jag min sanning.

Skamsen faller jag till Gud, avslöjad.

Tack och lov till Allsmäktige Gud,

som uttrycker sanningen för hela mänskligheten.

Tack och lov till Allsmäktige Gud,

vi står ansikte mot ansikte med Gud,

och i hans glädje gläds vi.

Tack och lov till Allsmäktige Gud.

Du är helig, du är rättfärdig, åh.

Min önskan är att praktisera sanningen,

överge köttet, att bli pånyttfödd,

trösta ditt hjärta.

Tack och lov till Allsmäktige Gud,

din dom har verkligen räddat mig.

Tack och lov till Allsmäktige Gud,

mitt sinnelag har förändrats.

På grund av dig är jag salig, åh, jag är salig.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

この記事へのコメント